La douane malgache à l'écoute: pour toute demande d'information, doléances, dénonciations ou besoin d'assistance, contactez le numéro vert 360

Fandaminana ny fizarana Fisotroan-dronono eny amin'ny Tahirimbolam-panjakana :: Jolay 2020

 

Ilazana isika mpandray fisotroan-dronono fa miroso ny Alakamisy 16 Jolay 2020 ny andro voalohany amin’ny fizarana ny pension amin'ity volana ity ary izany dia manaraka ny fitsinjarana araky ny laharana “Pension”. Noho ny fiparitahan’ny valanaretina “Coronavirus” dia iangaviana antanan-droa isika hanaraka ny fitsinjarana izay napetraka. Raha misy ny tsy fahafahana amin’ny fotoana anjaranao dia misokatra foana ny Tahirimbolam-panjakana. Afaka raisina foana ny "Pension" aorin’ireo efatra andro voalohany ireo satria maharitra telo volana ny fahafahana mandoa ny "Pension" iray.
Amin'ny 6ora30 hatramin'ny 12 ora no misokatra ny "caisse" ho an'ny faritra Analamanga mandritra ireo efatra andro voalohany ireo.

 

Plan du site ::